Radcy Prawni


 • Anna Fermus-Bobowiec

  dr Anna Fermus-Bobowiec

  wspólnik

  500-135-591
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na stanowisku adiunkta, autorka wielu artykułów z dziedziny historii prawa, prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych. W latach 2002 – 2005 ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, od marca 2006 r. jest radcą prawnym.
  Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawnej obsłudze procesów inwestycyjnych oraz w prawie cywilnym. Aktualnie prowadzi kompleksową obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych.
  Jest wykładowcą prawa zamówień publicznych na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
 • radca prawny Leszek Kubicz

  radca prawny Leszek Kubicz

  wspólnik

  501-935-780
  Od wielu lat zajmuje się problematyką prawa medycznego i systemu ochrony zdrowia w Polsce. Odbył aplikację radcowską w latach 2002 – 2005; od marca 2006i r. radca prawny, wykonujący zawód w formie własnej kancelarii założonej w kwietniu 2006 r. Autor kilkunastu analiz, komentarzy i wzorów pism z dziedziny prawa medycznego i innych gałęzi prawa. Prowadzi wiele szkoleń zawodowych z problematyki prawa medycznego i wykonywania zawodów medycznych.
 • radca prawny Ewa Urbanowicz

  radca prawny Ewa Urbanowicz

  współpracownik


  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
  Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, prawa handlowego, rodzinnego oraz prawa i postępowania cywilnego. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i rodzinnymi oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych i jednostek sektora publicznego.
  Odbyła szereg kursów i szkoleń w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada certyfikat European Network Security Institute w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Praktyczne doświadczenie zawodowe w tym zakresie zdobywała m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki Terenowy Bank Danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
  Posiada doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
 • adwokat Mateusz Sitko

  adwokat Mateusz Sitko

  współpracownik


  Kancelaria działa także w Radomiu, współpracując z adw. Mateuszem Sitko , absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010 - 2012 odbył On aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu. Od 2013 roku świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym. Reprezentuje także klientów w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych.
 • dr Karol Dąbrowski

  dr Karol Dąbrowski

  współpracownik


  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na stanowisku adiunkta. Klientom Kancelarii pomaga w odszukaniu dokumentów archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych, dotyczących stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenia, scalania gruntów, likwidacji serwitutów, wspólnot gruntowych, parcelacji i reformy rolnej, praw spadkowych, ustalenia granic nieruchomości, aktów notarialnych, ksiąg wieczystych i hipotecznych, dokumentów katastralnych, jak również akt pracowniczych na potrzeby postępowań prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby stażu pracy lub pracy w szkodliwych warunkach oraz akt stanu cywilnego – także do Karty Polaka.

KontaktKancelaria Radców Prawnych Anna Fermus Bobowiec i Leszek Kubicz

ul. Chmielna 2A lok. 9 / IIp., 20-079 Lublin
NIP: 712 300 10 93
e-mail: kancelaria@fermus-kubicz.eu
tel. kom.: A. Fermus-Bobowiec: 500-135-591, L. Kubicz: 501-935-780


Napisz do nas